شناسایی و پیشگیری از بیماریهای رایج نوجوانان در ایران

آموزش های مکمل

شناسایی و پیشگیری از بیماریهای رایج نوجوانان در ایران
  • رده سنی : 12 الی 18سال
  • آموزش آنلاین : دارد
  • آموزش حضوری : دارد
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس آنلاین : 5 نفر
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس حضوری خصوصی : 3 نفر
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس حضوری مدارس : 15 نفر
مدت زمان دوره :
6 ساعت
هزینه آموزش انفرادی، ساعتی : 110000 تومان
هزینه کل دوره:
  • 660,000تومان

هزینه آموزش بیش از 2نفر: %10 کاهش هزینه
هزینه آموزش بیش از 5نفر: %20 کاهش هزینه
انتخاب استاد و زمان برگزاری کلاس
مارال مهدوی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

از مربیان مجرب بهداشت و درمان مدارس غیر دولتی تهران

روز و ساعت تدریس این دوره توسط مارال مهدوی:

(مشاهده زمانبندی)
(مشاهده زمانبندی)
(مشاهده زمانبندی)
مارال مهدوی
بسیاری از چالش های بهداشتی و درمانی کودک و مخصوصاً نوجوانان در مرحله ی پیشکیری به مراتب آسان تر از درمان است. چنانچه کودکان و نوجوانان و والدین آنها با چالشهای احتمالی بهداشتی، بلوغ، جنسی و ...  این رده سنی و راه حل برخورد و درمان آن از پیش آشنا باشند قطعاً قدمهای مؤثر تری در راستای هدایت، پیشگیری و درمان خواهند برداشت.