شطرنج متوسط

آموزش های مکمل

شطرنج متوسط
  • رده سنی : 10 الی 18 سال
  • آموزش آنلاین : دارد
  • آموزش حضوری : دارد
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس آنلاین : 5 نفر
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس حضوری خصوصی : 3 نفر
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس حضوری مدارس : 15 نفر
مدت زمان دوره :
96 ساعت
هزینه آموزش انفرادی، ساعتی : 180000 تومان
هزینه کل دوره:
  • 17,280,000تومان

هزینه آموزش بیش از 2نفر: %10 کاهش هزینه
هزینه آموزش بیش از 5نفر: %20 کاهش هزینه
انتخاب استاد و زمان برگزاری کلاس
امین باقری

استاد ملی شطرنج

روز و ساعت تدریس این دوره توسط امین باقری:

(مشاهده زمانبندی)
امین باقری
محسن قربانی

استاد بین المللی شطرنج

با سابقه قهرمانی کشور و کاپیتانی تیم ملی

روز و ساعت تدریس این دوره توسط محسن قربانی :

(مشاهده زمانبندی)
محسن قربانی