ایده پردازی و امکان سنجی

راه اندازی کسب و کار

ایده پردازی و امکان سنجی
  • رده سنی : 14 الی 18سال
  • آموزش آنلاین : دارد
  • آموزش حضوری : دارد
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس آنلاین : 5 نفر
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس حضوری خصوصی : 3 نفر
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس حضوری مدارس : 15 نفر
مدت زمان دوره :
12ساعت
هزینه آموزش انفرادی، ساعتی : 110000 تومان
هزینه کل دوره:
  • 1,320,000تومان

هزینه آموزش بیش از 2نفر: %10 کاهش هزینه
هزینه آموزش بیش از 5نفر: %20 کاهش هزینه
انتخاب استاد و زمان برگزاری کلاس
ابراهیم هاشمی

مدیر عامل شرکت تولید محتوا

از مدرسین کسب و کار در برخی از دانشگاههای مجازی

روز و ساعت تدریس این دوره توسط ابراهیم هاشمی :

(مشاهده زمانبندی)
(مشاهده زمانبندی)
ابراهیم هاشمی
محمد میراثی

کارشناس ارشد برق الکترونیک

از اساتید دانشگاه علمی کاربردی تهران

از منتورهای مجرب رویدادهای کسب و کار دانش آموزی

روز و ساعت تدریس این دوره توسط محمد میراثی :

(مشاهده زمانبندی)
(مشاهده زمانبندی)
(مشاهده زمانبندی)
محمد میراثی
حسین ممتاز

دکتری مدیریت صنعتی

از اعضای بنیاد ملی نخبگان

مؤلف و ناشر چند عنوان کتب مدیریتی

مشاور و توسعه گر تکنولوژی

روز و ساعت تدریس این دوره توسط حسین ممتاز :

(مشاهده زمانبندی)
حسین ممتاز
ایده هایی که صرفاً از منبع علاقه و نیاز شخصی به وجود می آیند باید نسبت به  نیاز بازار، امکانات موجود، احتمالات رشد و شکست، و سایر موارد مؤثر بر آن بررسی شوند. که قطعاً در این صورت از صرف زمان و هزینه ی اضافی و بعضاً ایجاد سرخوردگی در جوانان  پیشگیری جدی خواهد شد. بنابراین یادگیری مهارت امکان سنجی هر ایده از نیازهای اولیه قبل از عملی کردن آن می باشد

-شناسایی ایده

-راه اندازی ایده

-تخیل تا ایده

-هدف تا واقعیت

-هدف تا برنامه

-حال تا ساختار

-صداقت تا هدایت

-طراحی مدل کسب و کار به صورت کاربردی