کدگذاری و سبکشناسی کتب درسی

آموزش های مکمل

کدگذاری و سبکشناسی کتب درسی
  • رده سنی : ویژه آموزگاران
  • آموزش آنلاین : دارد
  • آموزش حضوری : ندارد
  • ماکزیمم تعداد نفرات مجاز در کلاس آنلاین : 5 نفر
مدت زمان دوره :
10 ساعت
هزینه آموزش انفرادی، ساعتی : 190000 تومان
هزینه کل دوره:
  • 1,900,000تومان

هزینه آموزش بیش از 2نفر: %10 کاهش هزینه
هزینه آموزش بیش از 5نفر: %20 کاهش هزینه
انتخاب استاد و زمان برگزاری کلاس
محمد فقیری

از مؤلفین و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

-مدرس مهارت های پایه تا پیشرفته به معلمین در دانشگاه شریف

روز و ساعت تدریس این دوره توسط محمد فقیری:

(مشاهده زمانبندی)
محمد فقیری
از آنجاییکه هر کودک و نوجوان دارای  یک روش یادگیری منحصر به فرد خود می باشد، تفکیک روش آموزش به تناسب ظرفیت، نیاز و نوع یادگیری هر دانش آموز نسبت به دیگری متفاوت خواهد بود.همچنین با توجه به توسعه ی بسترهای آموزش از حضوری به آنلاین نیز با موج جدیدی از چالش های روش آموزشی در مقاطع مختلف رو به رو هستیم بنابراین یادگیری مفاهیم و متد جدید برای آموزگاران و اساتید  بیش از پیش ضروری می نماید