کاربر عزیز این تست ها صرفا جهت استفاده ی کودکان و نوجوانان 7 الی 18 طراحی شده است . لذا از ارائه پاسخ به افراد بالای این رده ی سنی معذوریم .