آموختن برای زیستن 1972

رسالت تعلیم و تربیت، پرورش انسان پرسش جویی ست که می خواهد از قیدهای بی شمار وجود خود رها شود، راه تکامل همه جانبه خود را هموار سازد، تا آنجا که ممکن است به رموز موفقیت فردی و اجتماعی خود در دنیای متغیر آشنا شود، با دنیا و انسان ها مرتبط شود، زندگی کند و زندگی خود را با عشق و دانش شکوفا سازد.

تفاوت دانش با اطلاعات

داده یا دیتا، ورود مطالب به ذهن است. هنگامی که آن ها را طبقه بندی و دسته بندی کنیم، تفسیر کنیم و به آن ها معنا بدهیم، به اطلاعات رسیده ایم. اما دانش زمانی ایجاد می شود که اطلاعات تجزیه و تحلیل شود، با اطلاعات و دانش قبلی ادغام و تبدیل به یک دانش جدید شود. ایجاد ارتباط با دانش قبلی یک بخش حیاتی در فرایند تبدیل اطلاعات به دانش است.

از ترکیب دانش و تجربه، خرد ایجاد می شود. در این صورت است که برخی از افراد در رشته تخصصی خود خردمند محسوب می شوند بنابراین چنانچه سیستم آموزشی ، چه مدرسه چه دانشگاه، صرفا بر یادگیری و حفظ داده ها و اطلاعات تاکید نماید، کودکان را در مسیر دستیابی به خرد کمک اثربخشی نکرده است.

تفاوت آموزش با پرورش

آموختن برای زیستن 1972

رسالت تعلیم و تربیت، پرورش انسان پرسش جویی ست که می خواهد از قیدهای بی شمار وجود خود رها شود، راه تکامل همه جانبه خود را هموار سازد، تا آنجا که ممکن است به رموز موفقیت فردی و اجتماعی خود در دنیای متغیر آشنا شود، با دنیا و انسان ها مرتبط شود، زندگی کند و زندگی خود را با عشق و دانش شکوفا سازد.

تفاوت دانش با اطلاعات

داده یا دیتا، ورود مطالب به ذهن است. هنگامی که آن ها را طبقه بندی و دسته بندی کنیم، تفسیر کنیم و به آن ها معنا بدهیم، به اطلاعات رسیده ایم. اما دانش زمانی ایجاد می شود که اطلاعات تجزیه و تحلیل شود، با اطلاعات و دانش قبلی ادغام و تبدیل به یک دانش جدید شود. ایجاد ارتباط با دانش قبلی یک بخش حیاتی در فرایند تبدیل اطلاعات به دانش است.

از ترکیب دانش و تجربه، خرد ایجاد می شود. در این صورت است که برخی از افراد در رشته تخصصی خود خردمند محسوب می شوند بنابراین چنانچه سیستم آموزشی ، چه مدرسه چه دانشگاه، صرفا بر یادگیری و حفظ داده ها و اطلاعات تاکید نماید، کودکان را در مسیر دستیابی به خرد کمک اثربخشی نکرده است.

تفاوت آموزش با پرورش

پرورش

پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی ،شناختی ،اخلاقی ، اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهت کمک به شکوفا شدن استعداد های آنها است 

آموزش

آموزش به هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که هدف آن ایجاد یاد گیری در یاد گیرندگان است .

1 – پرورش یک جریان وسیع ومستمراست که در مدت زمانی نسبتا طولانی انجام می گیرد ، در صورتی که آموزش به فعالیتهای مشخص و محدود اطلاق می شود .

2-از آنجاییکه پرورش جریانی وسیع و مستمر است ،دارای هدفهای کلی و غایی و نسبتا دیررس است ،اما آموزش یک فعالیت مشخص و دقیق است ولذا هدفهای آن دقیق تر و مشخص تر و زودرس تر است .

3-آموزش معمولا به وسیله آموزگار یا معلم و در جای معینی مثل کلاس درس انجام می گیرد .اما در پرورش ،تمام عوامل آموزشگاه (از معلم گرفته تامدیر) و عوامل خارج از آموزشگاه (مانند پدر ومادر ،مسجد ورسانه های گروهی واینتر نت و…) موثرند .

4-وظیفه غایی مدارس و خانواده ها پرورش کودک به کمک ابزار آموزش است.

1 – پرورش یک جریان وسیع ومستمراست که در مدت زمانی نسبتا طولانی انجام می گیرد ، در صورتی که آموزش به فعالیتهای مشخص و محدود اطلاق می شود .

2-از آنجاییکه پرورش جریانی وسیع و مستمر است ،دارای هدفهای کلی و غایی و نسبتا دیررس است ،اما آموزش یک فعالیت مشخص و دقیق است ولذا هدفهای آن دقیق تر و مشخص تر و زودرس تر است .

3-آموزش معمولا به وسیله آموزگار یا معلم و در جای معینی مثل کلاس درس انجام می گیرد .اما در پرورش ،تمام عوامل آموزشگاه (از معلم گرفته تامدیر) و عوامل خارج از آموزشگاه (مانند پدر ومادر ،مسجد ورسانه های گروهی واینتر نت و…) موثرند .

4-وظیفه غایی مدارس و خانواده ها پرورش کودک به کمک ابزار آموزش است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *